ผู้เขียน หัวข้อ: #ติวสอบ #แนวข้อสอบจ่าอากาศ #รวมแนวข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ #นรจ.ทอ. #2560  (อ่าน 2923 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Administrator

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 948
 • Karma: +0/-0
 • ติวสอบ.คอม
  • ดูรายละเอียด
  • ข่าวเปิดสอบ แนวข้อสอบ ดอทคอม
Advertisement


ติดตามข่าวเปิดสอบก่อนใคร กดเลย
ข่าวเปิดสอบ รับสมัครสอบ หนังสือ คู่มือ เตรียมสอบ ติวข้อสอบ #เก็งข้อสอบ #แนวข้อสอบ #นักเรียนจ่าอากาศ #นรจ.ทอ. #โรงเรียนจ่าอากาศ ทุกตำแหน่ง #59 ประจำปี 2559 หนังสืออ่านสอบ คู่มือชัวร์สุดๆ พร้อมเฉลย


!!!!!+ข่าวประกาศรับสมัครสอบ ล่าสุด+!!!! CLICK >>>> เว็บไซต์ นักเรียนจ่าอากาศ http://www.atts.ac.th/

การเปิดรับสมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศในปีที่ผ่านมา (2559)
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2559 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน
1. บุคคลพลเรือน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 20 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ (นับตามพระราช บัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ที่เกิด) สำหรับในปี 2559 นี้ ต้องเป็นผู้ที เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึงปี พ.ศ. 2542 เท่านั้น
2. คุณวุฒิของผู้สมัคร
2.1 มัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
2.1.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
2.1.2 กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (สัดส่วนผลการเรียนและผลการเรียนระดับชาติ) ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
2.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ ในภาคเรียนที่ 6 ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครประเภททหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ
1. ทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ ต้องมีระยะเวลาในกองประจําการ อย่างน้อย 1 ปี
อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
คือ ปี พ.ศ.ปีจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ที่เกิด) และในระหว่างรับราชการกองประจําการ ต้องไม่เคยถูกลงทัณฑ์ถึงขั้น “ขัง”
2. สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน และประเภททหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ
1. มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
2. มีอวัยวะรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดร่างกาย เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรค และความพิการของร่างกายตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
3. เป็นชายโสด และไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจาเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคาพิพากษาโทษถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
7. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม หรือสถาบัน การศึกษาใด ๆ
8. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
9. ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณะเพศ
10. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
11. มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นผู้มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เจาะหู

การสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560 ที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th/


#หนังสืออ่านสอบรวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่มและแนวข้อสอบจริง
#แนวข้อสอบรายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย #แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
#ติวสอบรวมแนวข้อสอบเก่าดีดีและข้อสอบที่ออกบ่อยมากพร้อมเฉลย
#แนวข้อสอบ#นักเรียนจ่าอากาศ #นรจ.ทอ. #โรงเรียนจ่าอากาศ 2559 59 เปิดสอบอ่านคล่องเข้าใจง่ายแม่นยำ ตรงประเด็น เต็มๆ
#แนวข้อสอบ #เก็งข้อสอบ #แนวข้อสอบ #นักเรียนจ่าอากาศ #นรจ.ทอ. #โรงเรียนจ่าอากาศ 2559 59โดนเต็มๆ ครอบคลุม ทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ
#แนวข้อสอบ เก็งแนวข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ #นรจ.ทอ. #โรงเรียนจ่าอากาศ  59 โดนเต็มๆ ครอบคลุม ทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ
#E-BOOK #จำหน่ายแนวข้อสอบ #ขายแนวข้อสอบ #ติวข้อสอบ #เก็งข้อสอบ #หนังสืออ่านสอบ #คู่มือเตรียมสอบ #แนวข้อสอบ #ตัวอย่างข้อสอบเน้นๆ

สั่งซื้อแนวข้อสอบได้ที่  หรือสอบถามได้ บริการเป็นกันเอง
คุณศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน  (คุณอั๋น)
Tel : 0981081851
http://line.me/ti/p/%40qod6536c
Line @ : @qod6536c ใส่ "@"ด้วยนะครับ
Line id : 0981081851   
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
Face Book : www.facebook.com/sheetthai.zจำหน่ายเอกสาร สรุปแนวข้อสอบ นักเรียนจ่าอากาศ จ่าอากาศ นรจ.ทอ.  ทุกตำแหน่ง
รวมทุกอย่างที่ข้อสอบ

แนวข้อสอบ นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศ
- ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนจ่าอากาศและกองทัพอากาศ
- แนวข้อสอบเก่านักเรียนจ่าอากาศ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาสังคม
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์(+++แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ+++)


#นักเรียนจ่าอากาศ
#นร.#จอ.
#นรจ.#ทอ.
ข้อสอบไทย.คอม ศูนย์ข้อสอบไทย แนวข้อสอบเก่า อ่านฟรี พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด งานราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจ ?
แนวข้อสอบ หนังสืออ่านสอบ คู่มือสอบ ติวสอบ หาข้อสอบ เก็งข้อสอบ ข้อสอบเก่า แจกข้อสอบ ข้อสอบลับ ข่าวการสอบ เปิดสอบ
*** จำหน่าย แนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง สอบถามได้
*** ไฟล์แนวข้อสอบ ราคา 399 บาท {จัดส่งทางอีเมล์}  สามารถเอาไปปริ้น อ่านได้เลย หรือ เปิดใน Computer, Smart Phone, Tablet ได้
*** หนังสืออ่านสอบ แถม แผ่น CD VCD หรือ MP3 (บรรยายเนื้อหา 1 เรื่อง) ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ {ร่วมค่าจัดส่ง EMS แล้ว}
** ใส่เศษสตางค์เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ การโอนเงิน  ตัวอย่างเช่น 399.05, 399.50 , 399.77 **

ช่องทางการชำระเงิน สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ธนาคารไทยพาณิชย์   
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465
ธนาคารกสิกรไทย 
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 011-298-4070
ธนาคารกรุงไทย 
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 984-402-4080+++ Tel : 0981081851
+++ Line me : http://line.me/ti/p/%40qod6536c

+++ Line @ : @qod6536c ใส่ "@" ด้วยนะครับ
+++ Line ID : 0981081851   
+++ E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
+++ Face Book : www.facebook.com/sheetthai.z1 แนวข้อสอบทำการจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน" (ในกรณีโอนเงินก่อน 18.00 น.)
2 โปรดตรวจสอบที่กล่องขาเข้า [Inbox] และ อีเมล์ลล์ขยะ [Junk Mail]
3 หากยังไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาที่  098-1081851 หรือทางอีเมล์
4 กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย


&&& รายละเอียดที่ต้องแจ้งหลังจากโอนเงิน &&&
1. แจ้ง เวลาที่โอน ( ดูในใบ สลิป หรือ ใบ Pay in จากธนาคารเป็นหลักเท่านั้น )
2. แจ้ง ชื่อหน่วยงาน และตำแหน่ง ที่จะสั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (ในกรณีที่สั่งเป็นไฟล์)
4. แจ้ง ชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (ในกรณีที่สั่งเป็นหนังสือ)
#ข่าวเปิดสอบ #หนังสือ #คู่มือ #เตรียมสอบ #เก็งข้อสอบ ติวสอบ #แนวข้อสอบ #นักเรียนจ่าอากาศ #อัพเดทใหม่ล่าสุด #จังหวัด #2559
#ข่าวเปิดสอบ #หนังสือ #เตรียมสอบ #แนวข้อสอบ #นักเรียนจ่าอากาศ #นรจ.ทอ.  2560-2559 ทหารอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
แนวข้อสอบจ่าอากาศ ม.6 พร้อมเฉลย
#แนวข้อสอบจ่าเรือ
#แนว #ข้อสอบ #จ่า #อากาศ 2555
#แนวข้อสอบ จ่า อากาศ 2556
#ข้อสอบจ่าอากาศ #pdf
#แนวข้อสอบจ่าอากาศ2558
#แนวข้อสอบจ่าอากาศวุฒิม3
#ข้อสอบจ่าอากาศฟรี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 03, 2016, 02:37:33 PM โดย Administrator »

ออฟไลน์ Administrator

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 948
 • Karma: +0/-0
 • ติวสอบ.คอม
  • ดูรายละเอียด
  • ข่าวเปิดสอบ แนวข้อสอบ ดอทคอม


สัญลักษณ์หน่วย

ธงโรงเรียนจ่าอากาศ เดิมเป็นสีเทา มีตราโรงเรียนจ่าอากาศอยู่ตรงกลาง ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นพื้นสีเขียวขลิบด้วยสีแสด มีตราโรงเรียนจ่าอากาศอยู่ตรงกลาง

สีประจำโรงเรียนจ่าอากาศ คือ สีเขียว และ สีแสด

สีเขียว หมายถึง วันสถาปนาเป็นโรงเรียนจ่าอากาศ ซึ่งตรงกับวันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๙๕ (วันพุธ แทนด้วย สีเขียว)

สีแสด หมายถึง หน่วยการศึกษา ซึ่งจำเป็นจะต้องมีครูเป็นผู้ถ่ายทอดและประสาทวิชาให้แก่ ผู้เข้ารับการศึกษา (วันครู ตรงกับวัน พฤหัสบดี แทนด้วยสีแสด)

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนจ่าอากาศ เป็นรูปอาร์มมีเส้นขอบเป็นสีน้ำเงินเข้ม พื้นของอาร์มสีฟ้าอ่อน ภายในอาร์มมีรูปวงกลมสีน้ำเงินภายในวงกลมมีช่อชัยพฤกษ์สีทอง เหนือช่อชัยพฤกษ์ มีรูปดาวสีทองทับอยู่บนวงกลม ๓ วง สีขาว ค่อนมาทางปลายคบเพลิง ซ้ายขวามีรูปปีกสีทอง ใต้วงกลมมีแถบสีเหลืองเส้นขอบสีน้ำเงิน และมีตัวอักษรสีดำคำว่า “โรงเรียนจ่าอากาศ”อยู่ตรงกลาง ความหมายของภาพและสี

รูปอาร์ม                                 ปฏิบัติตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยสัญลักษณ์หน่วย พ.ศ.๒๕๔๑

พื้นสีฟ้าอ่อน                         หมายถึง  กองทัพอากาศ (ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยธง พ.ศ.๒๕๒๒)

วงกลมพื้นสีน้ำเงิน              หมายถึง ความเป็นทหารอากาศ

ปีกและช่อชัยพฤกษ์สีทอง หมายถึง  เครื่องหมายราชการกองทัพอากาศ

ดาวสีทอง                             หมายถึง  สถานศึกษาหน่วยหนึ่งของ ยศ.ทอ.

คบเพลิงสีทอง                     หมายถึง   การศึกษาทำให้เกิดปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่าง

วงกลมสีขาว                        หมายถึง  การศึกษาที่ไม่หยุดนิ่ง

แถบสีเหลืองมีข้อความ “โรงเรียนจ่าอากาศ”  แสดงชื่อหน่วย
[/color][/size][/b][/b][/b][/color]

ออฟไลน์ Administrator

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 948
 • Karma: +0/-0
 • ติวสอบ.คอม
  • ดูรายละเอียด
  • ข่าวเปิดสอบ แนวข้อสอบ ดอทคอม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ คำขวัญ ค่านิยม
รายละเอียด
ฮิต: 1975
ปรัชญา   
    ทักษะดี หมายถึง การปฏิบัติงานในระดับผู้ปฏิบัติงาน มีความชำนาญในงานเฉพาะด้านตามเหล่าทหาร สามารถปฏิบัติงานในสายงานแต่ละสายวิทยาการได้
    มีวินัย หมายถึง การมีลักษณะท่าทางและจิตใจเป็นทหาร มีความกล้าหาญเข็มแข็ง อดทน รักหมู่คณะ เคารพในระบบอาวุโส และมีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
    ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง การปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีเทคนิคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
    
เชิดชูคุณธรรม หมายถึง การเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และสำนึกในความเป็นไทย มีความรักชาติ ดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วิสัยทัศน์   เป็นสถาบันผลิตจ่าอากาศมืออาชีพ ที่มีขีดความสามารถใช้เทคโนโลยีเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ของกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำขวัญ   จ่าอากาศ คือ หัวใจของกองทัพ
ค่านิยมหลัก
ผลิตนักเรียนจ่าอากาศที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด
อัตลักษณ์    
นายทหารชั้นประทวนหลักของกองทัพอากาศ วินัยดี มีคุณธรรมและความจงรักภักดี


ออฟไลน์ Administrator

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 948
 • Karma: +0/-0
 • ติวสอบ.คอม
  • ดูรายละเอียด
  • ข่าวเปิดสอบ แนวข้อสอบ ดอทคอม
คู่มือเตรียมสอบจ่าอากาศ ปี 2555


1.   ตะกรันที่เกาะอยู่ผนังด้านใน  โดยเฉพาะอย่างที่ก้นของกาต้มน้ำเป็นสารในข้อใด
   1.    เกลือคาร์บอเนต
   2.    เกลือซัลเฟต
   3.    เกลือไปคาร์บอเนต
   4.    ข้อ  2.  และ  3.  ถูกต้อง
2.   ของเหลวชนิดหนึ่งเมื่อนำมาหยดลงบนผงคอปเปอร์ซัลเฟตที่ปราศจากน้ำผลึกปรากฏว่า
ผงคอปเปอร์ซัลเฟตกลายเป็นสีน้ำเงิน  ของเหลวนั้นคือข้อใด
   1.    แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
   2.    เฮกเซน
   3.    น้ำ
   4.    น้ำมันเบนซิน
3.     สารในข้อใดไม่ควรนำมาใช้ปรุงแต่งอาหาร
   1.    ผงฟู
   2.    น้ำขี่เถ้า
   3.    โซดาแผดเผา
   4.    กรดซัลฟูริก
4.     จากสมการ  2H O               2H + O   ทราบหรือไม่ว่าอะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีขึ้น
   1.    แสง
   2.    น้ำ
   3.    ไฟฟ้า
   4.    ความร้อน

5.     ส่วนประกอบที่สำคัญของแบตเตอรี่รถยนต์คือข้อใด
   1.    น้ำกรดกับขั้วไฟฟ้า
   2.    ขั้วไฟฟ้ากับแผ่นตะกั่ว
   3.    ภาชนะกับน้ำกรด
   4.    แผ่นตะกั่วกับน้ำกรด
6.    การกระทำตามข้อใดที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้น
   1.     การทำนาเกลือ
   2.     การทำน้ำเชื่อม
   3.     ต้มน้ำให้เดือดกลายเป็นไอ
   4.     เทน้ำมะนาวลงบนหินอ่อน
7.   สารใดต่อไปนี้มีสมบัติเป็นเบสอยู่สารหนึ่ง
   1.     น้ำโซดา
   2.     น้ำฝน
   3.     น้ำส้มสายชู
   4.     ปูนขาว
8.    สารประกอบชนิดใดต่อไปนี้ที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ  4  อะตอมใน  1  โมเลกุล
   1.     KNO
   2.     CO
   3.   H SO
   4.   CH COOH
9.   สารต่อไปนี้สารใดสามารถนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดีที่อุณหภูมิปกติ
   1.   กำมะถัน
   2.   แกรไฟต์
   3.   คลอรีน
   4.   โปตัสเซียม

10.   ถ้าท่านต้องการประดิษฐ์ยาเพื่อรักษาโรคตรงบริเวณลำไส้เล็กและต้องการให้ยานั้นละลายในลำไส้เล็กเท่านั้น  ท่านจะต้องเคลือบยานี้ด้วยสารละลายที่ละลายได้ดีในข้อใด
   1.   กรด
   2.   น้ำเกลือ
   3.   เบส
   4.   น้ำ

ออฟไลน์ Administrator

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 948
 • Karma: +0/-0
 • ติวสอบ.คอม
  • ดูรายละเอียด
  • ข่าวเปิดสอบ แนวข้อสอบ ดอทคอม
แนวข้อสอบจ่าอากาศ ปี 2556 วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไปกำหนดให้ A = {1, 3, 5}
B = { x ⎮ x2 – 4x + 3 = 0 }
C = { x ⎮ x คือจำนวนแต้มของลูกเต๋าหนึ่งลูกที่หารด้วย 2 ไม่ลงตัว }
D = { x ⎮ x คือจำนวนหัวที่ได้เมื่อโยนเหรียญ 3 เหรียญ }
1.ข้อใดต่อไปนี้ถูก   แนวข้อสอบจ่าอากาศ ปี 2556 วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป
1. A = B            2. B = C                3. C = D                4. A = C
2. ให้ A = { 0, ± 1, ± 2,…, ± 20 } และ B = { x ∈ A⎮ x เป็นจำนวนเต็ม }   แนวข้อสอบจ่าอากาศ ปี 2556 วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป
     จำนวนสมาชิกของเซต { C ⊂ B⎮0 ∈ C และ 1 ∉ C } เท่ากับเท่าใด
3. กำหนดให้ A = { x ⎮ x เป็นจำนวนนับที่หารด้วย 3 ลงตัว }   แนวข้อสอบจ่าอากาศ ปี 2556 วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป
      B = { x ⎮ x เป็นจำนวนเต็มที่หารด้วย 4 ลงตัว }
      และ C = { x ⎮ x เป็นจำนวนเต็ม และ –100 ≤ x ≤ 100 }
      สมาชิกของ A ∩ B ∩ C มีจำนวนเท่ากับเท่าใด
4. ให้ S = {0, 1, 2,…,7} และ นิยาม a * b = เศษเหลือจากการหารผลคูณ ab ด้วย 6 ทุก a, b∈
     พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (Ent. คณิต 1 ปี 2543)   แนวข้อสอบจ่าอากาศ ปี 2556 วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป
     ก. x * 1 = x ทุก x∈S
     ข. {4 * x ⎮ x ∈ S} = {0, 2, 4}
     ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง
                  1. ก. ถูก และ ข. ถูก       2. ก. ถูก และ ข. ผิด          3. ก. ผิด และ ข. ถูก         4. ก. ผิด และ ข. ผิด
5. ถ้า a, b, c เป็นจำนวนจริงใดๆ แล้ว ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง     แนวข้อสอบจ่าอากาศ ปี 2556 วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป
    1. ถ้า a + c = b + c แล้ว a = b
    2. ถ้า ac = bc แล้ว a = b
    3. ถ้า a < b แล้ว ac < bc
    4. ถ้า a < b แล้ว ac > bc
6. ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง (Ent. คณิต ก. ปี 2536)    แนวข้อสอบจ่าอากาศ ปี 2556 วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป
     1. สำหรับทุกจำนวนจริง a และ b ถ้า a < b แล้ว a2 < b2
     2. สำหรับทุกจำนวนจริง a ถ้า 0 < a < 1 แล้ว 0 < a2 < a
     3. สำหรับทุกจำนวนจริง a, b และ c ถ้า ab = ac แล้ว b = c
     4. สำหรับทุกจำนวนจริง a , a2 = a
5. ถ้า x – a หาร x3 + 2×2 – 5x –2 เหลือเศษ 4 แล้ว ผลบวกของค่า a ทั้งหมดที่สอดคล้องกับเงื่อน     แนวข้อสอบจ่าอากาศ ปี 2556 วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไไขดังกล่าวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้   แนวข้อสอบจ่าอากาศ ปี 2556 วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป
     1. – 6            2. – 2              3. 2                  4. 6
6. มีจำ นวนนับกี่จำ นวนที่หาร 2544 ลงตัว    แนวข้อสอบจ่าอากาศ ปี 2556 วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป
     1. 6 จำ นวน              2. 10 จำ นวน                3. 20 จำ นวน              4. 40 จำ นวน
7. จงหาผลบวกของเลข 4 หลักที่เกิดจากตัวเลข 2, 3, 5, 7 โดยที่แต่ละหลักไม่ซํ้ากันมีค่าเท่าใด
     1. 113322                2. 166101                   3. 221133                  4. 332211
8. จงหาจำ นวนวิธีที่จะจับแมว 4 ตัว และเสือ 1 ตัวใส่กรง ซึ่งมีกรงอยู่ทั้งหมด 4 กรง โดยที่เสือจะต้อง    แนวข้อสอบจ่าอากาศ ปี 2556 วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป
อยู่กรงใดกรงหนึ่งเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะมีกี่วิธี
      1. 24 วิธี                    2. 48 วิธี                        3. 324 วิธี                     4. 423 วิธี
9. ต๋องและสตีฟ แข่งขันสนุกเกอร์ชิงรางวัลครั้งหนึ่ง โดยมีกติกาว่า ถ้าใครชนะ 2 เกมส์ติดต่อกัน ผู้นั้น
เป็นผู้ชนะ หรือใครชนะ 3 เกมส์ก่อน ผู้นั้นจะเป็นผู้ชนะ จงหาจำ นวนรูปแบบทั้งหมดของการ
แข่งขันจนมีผู้ชนะ
      1. 8 วิธี                       2. 9 วิธี                          3. 10 วิธี                         4. 11 วิธี
10. เลข 4 หลัก ที่เกิดจากตัวเลข 4 ตัว ที่มีค่ามากกว่า 5000 โดยสร้างจากเลขโดด 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 จะมี
ทั้งหมดกี่จำ นวน ถ้ามีเลข 4 เท่านั้น ที่ใช้ซํ้าได้นอกนั้นตัวเลขในแต่ละหลักไม่ซํ้ากัน
      1. 120                        2. 144                           3. 146                           4. 148
11. จัดนักเรียน 6 คน ซึ่งมีเมตตา และปราณีรวมอยู่ด้วยให้เรียงแถวเป็น 2 แบบ แบบที่หนึ่ง นักเรียน
ทั้งหมดยืนเรียงเป็นแถวตรง โดยที่เมตตาและปราณียืนติดกัน แบบที่สองนักเรียนทั้งหมดยืนเป็น
วงกลม โดยที่เมตตาและปราณียืนตรงกันข้าม แล้วจำ นวนวิธีของการจัดแต่ละแบบแตกต่างกัน
เท่ากับข้อใดต่อไปนี้    แนวข้อสอบจ่าอากาศ ปี 2556 วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป
       1. 96                          2. 120                           3. 196                          4. 216
12. ในการประชุมครั้งหนึ่ง มีผู้แทนจาก 3 ประเทศ เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้แทนประเทศละ 3 คน
จำ นวนวิธีทั้งหมดที่จะจัดให้ผู้แทนแต่ละประเทศต้องนั่งต่อกันในการประชุมโต๊ะกลมเท่ากับเท่าใด
       1. 144                       2. 324                            3. 432                          4. 480
13. เส้นตรงชุดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นขนานแนวนอน 11 เส้น โดยเส้นที่อยู่เรียงกันห่างกัน 1 นิ้ว และ
เส้นตรงอีกชุดหนึ่งประกอบด้วยเส้นขนานแนวตั้ง 10 เส้น โดยเส้นที่อยู่เรียงกันห่างกัน 1 นิ้ว
จำ นวนรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสที่มีพื้นที่ไม่เกิน 9 ตารางนิ้ว ทั้งหมดที่เกิดจากการตัดของเส้นตรง ทั้ง 2 ชุด
นี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้   แนวข้อสอบจ่าอากาศ ปี 2556 วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป
1. 110                     2. 218                            3. 308                          4. 450
14. จัดพนักงาน 6 คน เป็น 3 กลุ่ม แบ่งไปทำ งาน 3 งาน ซึ่งแตกต่างกัน โดยจัดกลุ่มละกี่คนก็ได้
จำ นวนวิธีจะจัดได้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้    แนวข้อสอบจ่าอากาศ ปี 2556 วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป
1. 270                    2. 540                            3. 810                            4. 1080
15. จัดเด็ก 1 คน ผู้หญิง 3 คน และผู้ชาย 3 คน นั่งรอบโต๊ะกลม โดยที่ผู้ชายไม่นั่งติดกับเด็ก จะจัดได้
ทั้งหมดกี่วิธี    แนวข้อสอบจ่าอากาศ ปี 2556 วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป
1. 35 วิธี                 2. 48 วิธี                          3. 96 วิธี                           4. 144 งิธี
16. กำ หนดจุด 7 จุดบนเส้นรอบวงกลม จะสร้างรูปเหลี่ยมได้ทั้งหมดกี่รูปเมื่อให้จุดบนเส้นรอบวง
เหล่านี้เป็นจุดยอด    แนวข้อสอบจ่าอากาศ ปี 2556 วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป
1. 35                       2. 42                               3. 56                                4. 99
17. ชาย 3 คน และหญิง 3 คน เข้าคิวในแถวเดียวกันเพื่อซื้อตั๋วภาพยนตร์ ความน่าจะเป็นที่หญิงทั้ง 3
คน จะยืนเรียงติดกันทั้งหมดในแถว มีค่าเท่ากับเท่าใด    แนวข้อสอบจ่าอากาศ ปี 2556 วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป
1. 0.1                       2. 0.2                            3. 0.3                              4. 0.4
18. ข้อสอบชุดหนึ่ง มี 2 ตอน ตอนละ 4 ข้อ มีคำ สั่งให้ผู้ทำ ข้อสอบทำ ข้อสอบตอนที่ 1 อย่างน้อย 1 ข้อ
และทำ ข้อสอบตอนที่สอง 2 ข้อ จำ นวนวิธีที่ผุ้สอบจะทำ ข้อสอบชุดนี้มีกี่วิธี
1. 16                        2. 24                              3. 36                                 4. 90
19. กำหนดให้ a , b เป็นคำตอบของสมการ log3 x + 6logx 3 = 5 โดยที่ a < b
ถ้า A = {x ∈ I+ ⎮ x ∈[ a, b] และ 3 ⎮ x }
เมื่อ I+ เป็นเซตของจำนวนเต็มบวก แล้ว A มีจำนวนสมาชิกเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
       1. 6                          2. 7                                 3. 18                                 4. 19
20. ให้ A, B, C เป็นเมตริกซ์จตุรัส และ 0 เป็นเมตริกซ์จตุรัสที่มีมิติเดียวกัน ต่อไปนี้ข้อใดเป็นจริง
       1. ถ้า AB = 0 แล้ว A = 0 หรือ B = 0                                        3. (AB)t = AtBt
       2. ถ้า AC = BC และ C ≠ 0 แล้ว A = B                                      4. det(AB) = det(BtAt)
21. กำหนดให้ A และ B เป็นเมตริกซ์ที่มีมิติ 2 x 2 โดยที่ A * B = AB – BA ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
      1. A * = B * A                                                                   3. A * I = I * A
      2. A * A = 0                                                                      4. A * (B + C) = (A*B) + (A*C)
22. ข้อใดต่อไปนี้ถูก     แนวข้อสอบจ่าอากาศ ปี 2556 วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป
      1. กราฟของ y = 2x และ y = x2 ตัดกัน 1 จุดเท่านั้น
      2. กราฟของ y = log ⎢x⎥ ตัดแกน x มากกว่า 1 ครั้ง
      3. กราฟของ y = 2⎪x⎪ และ y = –3⎪x⎪ + 3 ไม่ตัดกัน
      4. กราฟของ y = – log(– x ) เมื่อ x < 0 ไม่ตัดแกน x

ออฟไลน์ Administrator

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 948
 • Karma: +0/-0
 • ติวสอบ.คอม
  • ดูรายละเอียด
  • ข่าวเปิดสอบ แนวข้อสอบ ดอทคอม
แนวข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ


1.       ข้อใดไม่มีเสียงสระประสม
ก. ศาสนาสอนสั่ง ประพฤติดี                           
ข. หนึ่งยุติธรรมไป่มี เลือกผู้ประโยชน์ สวัสดิ์ทั่ว แฮกัน
ค. ประพฤติเพื่อ                   
ง. สาบสิ่งควรรอบรู้ เคารพเรื้องเจริญคุณ

2.       ข้อใดมีเสียงพยัญชนะสะกดมากที่สุด
  1. จงรู้จักรักษาคุณค่าหญิง                               2.  อย่าทอกทิ้งทางงามทุกความหมาย
   3. แม้นราศีมีหมองต้องเสียดาย                      4. จะอับอายออกนามคนหยามเรา
ก. ข้อ 1                                                                   ข.  ข้อ 2
ค. ข้อ 3                                                                   ง.  ข้อ 4

3.       ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ไม่ครบเสียง
ก. เวลานี้เธออู่ไหนหนอ                                    ข. ยังจำได้สายลมแห่งความรัก
ค. น้ำค้างหยดแตะบนแก้มหญ้า                       ง.  ข้าเก็บดอกหญ้ามาทัดหู

4.       ข้อใดมีเสียงพยัญชนะสะกดน้อยที่สุด (นับทุกเสียง)
ก. ฉันชอบนั่งดูดาวพราวรังสี                           ข.  อันเป็นที่น่าชื่นชมอารมณ์ฉัน
ค. รัศมีแข่งแสงตะวัน                                         ง.  ในสวรรค์สงสัยว่าไม่มี

5.       ข้อใดไม่มีสระประสม
ก . พิเคราะห์น้ำสมคำบุราณกล่าว                    ข. หอมควันธูปเทียนตรลบอยู่อบอาย
ค.  ตาข่ายแก้ปักกรองเป็นกรวยห้อย                ง. บ้างกรอบปรายเบี้ยโปรยอยู่โกรยกราว

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 6-7

ทั้งนอกเมือง ในเมืองเนืองมา พร้อมกันยังหน้าศาลากลาง
6.       คำประพันธ์ข้างต้นมีสระเดี่ยวกี่เสียง (ไม่นับเสียงซ้ำ)
ก.  3 เสียง                                                              ข.  4  เสียง
ค. 5 เสียง                                                               ง.  6 เสียง

7.  คำประพันธ์ข้างต้นมีเสียงพยัญชนะกี่เสียง (ไม่นับเสียงซ้ำ)
ก. 4 เสียง                                                               ข.  5 เสียง
ค. 6 เสียง                                                               ง.  7 เสียง

8. ข้อใดมีพยางค์ต่างจากข้ออื่น
ก. ขึ้น                                                                     ข. คับ
ค. ซึ้ง                                                                      ง. นก

9. ข้อใดเป็นคำยืนทุกคำ
ก. จงกรม จงอาง  จรณะ                                     ข.  ดรุณ ตรุษ ตฤณ
ค. ทำเล ทำนาย ทำเนา                                        ง. ไต่คู้  ไต่ฝุ่น ไต่เพท

10. คำว่า (ทิ้ง ) ในข้อใดเป็นความหมายนัยตรงทุกคำ   
ก.ทิ้งจดหมาย ทิ้งท้าย ทิ้งไฟ                              ข. ทิ้งทาน ทิ้งกระจาย เททิ้ง
ค. ผ้าเนื้อทิ้ง ทิ้งทวน ทิ้งธุระ                             ง . ทิ้งเพื่อน ทิ้งขว้าง ทิ้งตา

11. ข้อใดไม่เป็นคำสมาสทุกคำ
ก. วีรบุรุษ ทุนทรัพย์ นาฎศิลป์                          ข. เอกชน ปาฐกถา วาตภัย
ค. ภาพยนตร์ บุตรทาน วิศวกรรม                     ง. โทรภัย ปิยมาหาราช มยุรฉัตร

12. ทุกคำในข้อใดไม่ออกเสียงควบกล้ำ
ก. ปลัด พฤทธิ์ นิทรา                                           ข. ปรอด  กลศ แทรก
ค. ปลาต ขรม พุทรา                                             ง. ปรอด ตรุษ อินทรีย์

13. เสียงคำควบกล้ำในข้อใดไม่ปรากฏ ในระบบเสียงภาษาไทย
ก. บรั่นดี                                                                ข. นิวเคลียส
ค. อิเควเตอร์                                                         ง. เพนกวิน

14. ข้อใดใช้คำเชื่อมไม่ถูกต้องเหมาะสม
ก. ถึงแม้เราจะพิถีพิถันในการล้างจานจนสะอาดเพียงใด ก็อาจมีแบคทีเรียหลงเหลืออยู่
ข. คนที่มีความเครียดมักจะปวดหัวบ่อยๆบางคนปวดหัวข้างเดียวหรือเรียกว่า ไมเกรน
ค. ถ้าใช้น้ำบาดาลมากเกินไปอาจเกิดปัญหาหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมดินทรุดและน้ำเค็มหมุน                                         
ง. การประกอบอาชีพสุจริต การรับผิดชอบต่อครอบครัว ตลอดจนการทำประโยชน์ต่อสังคม ว้วนเป็นคุณสมบัติที่น่ายกย่อง

15. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
ก.รถแล่นมาดีๆก็พลิกคว่ำ                 
ข. งูตัวจ้อยเกาะกิ่งไม้ที่ริมรั่ว
ค. แม่น้ำสายยาวไหลเซาะตลิ่ง                                         
ง. คุณตานัดหมายรำมวยจีนกับเพื่อนๆทุกวันเสาร์

16. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
ก. คนแก่ที่มีเงินไม่เคยขาดคนดูแล                   
ข. หลานสาววิ่งปร๋อไปหาคุณยายทันที่
ค. สุดาไปซื้อของที่ตลาดกับคุณยายทันที
ง. แมวขโมยกระโจนขึ้นหลังคาอย่างรวดเร็ว

17. ข้อใดเป็นประโยคความรวม
ก. เจ้าหมาน้อยไม่สบายร้องครางทั้งวัน                         
ข. หลานสาวตัวน้อยเดินไปโรงเรียนใกล้บ้าน
ค. คนไทยแทบทุกคนรู้จักนักชกเหรียญทองคนนั้น
ง. สมบัติดูหนังสืออย่างเอาเป็นเอาตายมาหลายเดือน

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 18-19

1. ประชากร คือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศ  2. เราต้องเสียประชากรจำนวนหนึ่งให้แก่ยาเสพติด 3. คนเหล่านี้ไม่มีเรี่ยวแรงทำงาน ทั้งยังก่ออาชญกรรมและแพร่โรคเอดส์ 4. คิดดูเถิดว่าประเทศจะประสบความวิบัติมากเท่าไร

18. ข้อความใดมีการละประธานของประโยค
ก. ตอนที่ 1                                                            ข. ตอนที่ 2
ค. ตอนที่ 3                                                            ง. ตอนที่ 4

19. ข้อความตอนใดเป็นประโยคความซ้อน
ก.ตอนที่ 1 และตอนที่ 2                                    ข. ตอนที่ 2 และตอนที่ 3   
ค. ตอนที่ 3 และตอนที่ 4                                    ง. ตอนที่ 4 และตอนที่ 1

20. คำในข้อใดมีโครสร้างพยางค์เหมือนคำว่า พรรณนา
ก. ชนนี                                                                  ข. ปรัชญา
ค. ทรรศนา                                                            ง. ดุษฎี

21. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความรวม
ก. อฝนจะตก เราก็รีบกลับบ้านทันที                                           
ข. คนไทยรักสงบแต่ เวลารบเราไม่ขลาด
ค. ทางการประกาศว่าแถวสีลมอากาศเป็นพิษ                                               
ง. ประชานไม่ใช้สะพานลอย ตำรวจจึงต้องตักเตือน

22. ข้อใดมีส่วนประกอบของประโยคเหมือนประโยคตัวอย่าง
“ หลานชายชอบอ่านหนังสือญี่ปุ่น ”
ก. ดำไปเที่ยวตามส่วนสาธารณะต่างๆ                                           
ข. คุณนายบ้านนี้ชอบซื้อผลไม้เป็นประจำ
ค. น้องกำลังตรวจบัญชีรับจ่ายของบริษัท                                       
ง. เทศบาลตำบลหัวหินเร่งปลูกต้นไม้ต้นใหญ่

23. ประโยคในข้อใดมีโครงสร้างต่างจากข้ออื่น
ก. คุณตาจะแจกตุ๊กตาและขนมเด็ก                                 
ข. สมปองขายเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เพื่อนบ้าน
ค. สมชายซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัทของสมทรง               
ง. คุณพ่อมอบเครื่องอิเล็กโทรแก่โรงเรียนสอนคนตาบอด

24. ข้อใดเป็นได้ทั้งกลุ่มคำและประโยค
ก. บริษัทจัดหางาน ถังใส่น้ำมัน                       
ข. บ่อบำบัดน้ำเสีย กรมส่งเสริมการเกษตร
ค. คนทำสวน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน                                         
ง. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานตรวจสอบบัญชี

25. สำนวนไทยคู่ใดมีความหมายเหมือนกัน
ก. ไม่รู้ทิศรู้ทาง ไม่รู้ร้อนรู้หนาว                                       
ข. ไม่รู้เหนือรู้ใต้ ไม่รู้อิโหน่อิเหน่
ค. ไม่เออออห่อหมก  ไม่อินังขังขอบ                                               
ง. ไม่ชอบมาพากล  ไม่เป็นโล้เป็นพาย

26. สำนวนในข้อใดมีน้ำเสียงต่างจากข้ออื่น
ก. ไม้หลักปักเลน                                 ข. กิ้งก่าได้ทอง
ค. วัวหายล้อมคอก                                               ง. น้ำซึมบ่อทราย

27. ข้อใดไม่แสดงความเชื่อถือเรื่องการเวียนไหว้ตายเกิด
ก. กรวดน้ำคว่ำขัน                                               ข.  เด็ดดอกไม่รวมต้น
ค. ต้นร้ายปลายดี                                                  ง. บุญมาวาสนาส่ง

28. ข้อใดแปลความหมายผิด
ก. ถุงพระบาท หมายถึง ถุงเท้า                                         
ข. ฉลองพระเนตร  หมายถึง แว่นตา
ค. ฉลองพระหัตถ์ หมายถึง ถุงมือ                                   
ง. ซับพระองค์ หมายถึง ผ้าเช็ดตัว

29. ข้อใดเขียนถูกทุกคำ
ก. ทุพภิกขภัย นิมิต สังวร                                   ข. อภิชาต ฉันญาติ เจียระไน
ค. จำนง ชมดชม้อย  นิวรณ์                                ง. พัศดี ประณีต กะทัดรัด

30. คำว่า กัน ในข้อใดเป็นคำสรรพนาม
ก. พี่ไม่ชอบให้เธอกันคิ้ว                                   
ข. กันดีหว่าแก
ค. คนบ้านนี้ชอบตีกัน                                       
ง. เด็กของเราถูกกันไม่ให้เข้าไป


1. ค                         2. ค                         3. ก                         4. ง                         5. ก
6. ข                         7. ข                         8. ค                         9. ง                         10. ก
11. ข                       12. ค                       13. ค                       14. ค                       15. ข
16. ง                       17. ค                       18.  ข                      19. ก                       20. ก
21. ง                       22. ข                       23. ง                       24. ค                       25. ข
26. ก                       27. ก                       28. ก                       29. ก   30. ค

ออฟไลน์ Administrator

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 948
 • Karma: +0/-0
 • ติวสอบ.คอม
  • ดูรายละเอียด
  • ข่าวเปิดสอบ แนวข้อสอบ ดอทคอม
แนวข้อสอบเก่ากองทัพอากาศ1.    องค์ประกอบที่สำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย   
1 .เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิค บุคคลากร
2.เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคคลากร
3 .เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคคลากร
4 .เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บุคลากร
ตอบ  4 .เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บุคลากร

2.    อธิบายคำตอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 3 ส่วน ได้แก่
1.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2.เทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือเทคโนโลยีสื่อสาร
3.บุคคลกร ซึ่งเป็นใช้ข่าวสารในการจัดการต่างๆ
อธิบายตำตอบ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์ทางอิเล็คทรอนิคที่มีความสามารถในการจดจำข้อมูลและคำสั่งได้ โดยการนำไปเก็บไว้ในหน่วยความจำก่อน หลังจากนั้นคอมพิวเตอร์ จะทำการดึงคำสั่งเพื่อมาประมวลผล และจะให้ผลลัพท์ตรงกับความต้องการ เช่น ระบบ ATM เตาไมรโครเวฟ
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ใช้ในการติดต่อสื่อสารรับ/ส่งข้อมูลจากที่ไกล ๆ เป็นการส่งของข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือที่อยู่ห่างไกลกัน ซึ่งจะช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลหรือสารสนเทศไปยังผู้ใช้ในแหล่งต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และทันการณ์  ซึ่งรูปแบบของข้อมูลที่รับ/ส่งอาจเป็นตัวเลข (Numeric Data) ตัวอักษร (Text) ภาพ (Image) และเสียง (Voice)
บุคลากร เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ เพราะบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจวิธีการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ จะเป็นผู้ดำเนินการ ในการทำงานทั้งหมด บุคลากรจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรภายในองค์กรเป็นส่วนประกอบที่จะทำให้เกิด ระบบสารสนเทศด้วยกันทุกคน เช่น ร้านขายสินค้าแห่งหนึ่ง บุคลากรที่ดำเนินการในร้านค้าทุกคน ตั้งแต่ผู้จัดการถึงพนักงานขาย เป็นส่วนประกอบที่จะทำให้เกิดสารสนเทศได้

3.    ข้อใดที่ไม่ใช่ตัวอย่างของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1.เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ           2.เตาอบไมโครเวฟ
3.ระบบดามเทียม                              4.เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ
ตอบ  3.ระบบดามเทียม                     

4.    รหัสแทนข้อมูลที่นำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจการค้าที่ใช้ในการขายและตรวจสอบราคาสินค้าในปัจจุบันส่วนมากเป็นแบบอะไร
1.บาร์โค้ด                     2. อาร์เอฟไอดี (RFID)   
3.เครื่องอ่านบาร์โค้ด                4. ฉลาก
ตอบ  1.บาร์โค้ด     

5.    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิคที่ใช้ในการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูลและการทำงานด้านอื่นๆ จัดเป็นคอมพิวเตอร์ชนิดใด
1.Digital Computer                           2.Ana-Digi Computer   
3.Electornic Computer                     4.Analog Computer
ตอบ  4.Analog Computer

6.    อธิบายคำตอบ  หน่วยพื้นฐานของสารสนเทศในคอมพิวเตอร์ ได้แก่
1. Bit                         2. Byte   
3. Digi                     4. Decimal
อธิบายคำตอบ   
Bit ( Binary Digit ) คือระบบเลขฐาน2ที่ใช่ค่า 0 กับ 1 เป็นหน่วยพื้นฐานของการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุด
ไบต์ (Byte) ตัวเลขจำนวน 8 บิต จะรวมกันเข้าเป็น 1 ไบต์   
Decimal  คือ   เลขฐานสิบ หรือ ทศนิยม  หมายถึง ระบบตัวเลขที่มีตัวเลข 10 ตัว คือ 0 - 9

7.    เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนแรกคือใคร
1. ดั๊ก ฮัมมาโชลด์            2.นายโคฟี อนันต์   
3.นาย อู่ถันถัว                    4. ทรีฟ ลี
ตอบ  4. ทรีฟ ลี  ประเทศนอร์เวย์    ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  2 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2489 -10พฤศจิกายน   พ.ศ. 2495

8.    เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนปัจจุบันคือใคร
1.นายบัล คี มูล                2.นายโคฟี อนันต์   
3.นาย อู่ถันถัว                   4.นายชาล เดอ โกลล์
ตอบ  1.นายบัล คี มูล     ประเทศเกาหลีใต้   ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง1 มกราคมพ.ศ. 2550 -ปัจจุบัน   

9.    ข้อใดเป็นกฎหมายที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารเป็นผู้ออก
1.กฎกระทรวง                 2.พระราชกฤษฎีกา
3.ข้อบัญญัติจังหวัด               4.พระราชกำหนด
ตอบ  2.พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกา เป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหาร ที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรี พระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายที่มีศักดิ์รองลงมาจากพระราชบัญญัติ การออกพระราชกฤษฎีกาต้องอาศัยกฎหมายอื่นที่มีศักดิ์สูงกว่าซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทให้อำนาจให้ออกได้ เช่น การจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

10.    ความหมายของนิติกรรม คืออะไร
1. การกระทำการตามนิติกรรมอันมีผมทางกฎหมาย คือ โมฆะ และ โมฆียะ
2.การกระทำใดๆเกี่ยวกับการทำสัญญา เช่นการซื้อขาย การทำพินัยกรรม
3.การมอบอำนาจ
4. การใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติ
    สัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ
ตอบ  4. การใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ

11.    บุคคลที่ศาลสั่งว่าสาบสูญมีกี่ประเภท
1. 2 ประเภท                     2 . 4 ประเภท     
3. 5 ประเภท                     4. ไม่กำหนดแล้วแต่กรณีไป
ตอบ  1. 2 ประเภท     คือ สาบสูญกรณีธรรมดา บุคคลได้หายไป 5 ปี ติดต่อกัน    และสาบสูญกรณีพิเศษ บุคคลได้หายไป 2 ปี นับแต่วันเกิดเหตุตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย

12.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบัน คือ ใคร
1.พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน               2.พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
3.พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต    4.พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ตอบ  3.พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต  เริ่มวาระ  18 มกราคม พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน

ออฟไลน์ Administrator

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 948
 • Karma: +0/-0
 • ติวสอบ.คอม
  • ดูรายละเอียด
  • ข่าวเปิดสอบ แนวข้อสอบ ดอทคอม
แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ


1.       ข้อใดไม่มีเสียงสระประสม
ก. ศาสนาสอนสั่ง ประพฤติดี                           
ข. หนึ่งยุติธรรมไป่มี เลือกผู้ประโยชน์ สวัสดิ์ทั่ว แฮกัน
ค. ประพฤติเพื่อ                   
ง. สาบสิ่งควรรอบรู้ เคารพเรื้องเจริญคุณ

2.       ข้อใดมีเสียงพยัญชนะสะกดมากที่สุด
  1. จงรู้จักรักษาคุณค่าหญิง                               2.  อย่าทอกทิ้งทางงามทุกความหมาย
   3. แม้นราศีมีหมองต้องเสียดาย                      4. จะอับอายออกนามคนหยามเรา
ก. ข้อ 1                                                                   ข.  ข้อ 2
ค. ข้อ 3                                                                   ง.  ข้อ 4

3.       ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ไม่ครบเสียง
ก. เวลานี้เธออู่ไหนหนอ                                    ข. ยังจำได้สายลมแห่งความรัก
ค. น้ำค้างหยดแตะบนแก้มหญ้า                       ง.  ข้าเก็บดอกหญ้ามาทัดหู

4.       ข้อใดมีเสียงพยัญชนะสะกดน้อยที่สุด (นับทุกเสียง)
ก. ฉันชอบนั่งดูดาวพราวรังสี                           ข.  อันเป็นที่น่าชื่นชมอารมณ์ฉัน
ค. รัศมีแข่งแสงตะวัน                                         ง.  ในสวรรค์สงสัยว่าไม่มี

5.       ข้อใดไม่มีสระประสม
ก . พิเคราะห์น้ำสมคำบุราณกล่าว                    ข. หอมควันธูปเทียนตรลบอยู่อบอาย
ค.  ตาข่ายแก้ปักกรองเป็นกรวยห้อย                ง. บ้างกรอบปรายเบี้ยโปรยอยู่โกรยกราว

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 6-7

ทั้งนอกเมือง ในเมืองเนืองมา พร้อมกันยังหน้าศาลากลาง
6.       คำประพันธ์ข้างต้นมีสระเดี่ยวกี่เสียง (ไม่นับเสียงซ้ำ)
ก.  3 เสียง                                                              ข.  4  เสียง
ค. 5 เสียง                                                               ง.  6 เสียง

7.  คำประพันธ์ข้างต้นมีเสียงพยัญชนะกี่เสียง (ไม่นับเสียงซ้ำ)
ก. 4 เสียง                                                               ข.  5 เสียง
ค. 6 เสียง                                                               ง.  7 เสียง

8. ข้อใดมีพยางค์ต่างจากข้ออื่น
ก. ขึ้น                                                                     ข. คับ
ค. ซึ้ง                                                                      ง. นก

9. ข้อใดเป็นคำยืนทุกคำ
ก. จงกรม จงอาง  จรณะ                                     ข.  ดรุณ ตรุษ ตฤณ
ค. ทำเล ทำนาย ทำเนา                                        ง. ไต่คู้  ไต่ฝุ่น ไต่เพท

10. คำว่า (ทิ้ง ) ในข้อใดเป็นความหมายนัยตรงทุกคำ   
ก.ทิ้งจดหมาย ทิ้งท้าย ทิ้งไฟ                              ข. ทิ้งทาน ทิ้งกระจาย เททิ้ง
ค. ผ้าเนื้อทิ้ง ทิ้งทวน ทิ้งธุระ                             ง . ทิ้งเพื่อน ทิ้งขว้าง ทิ้งตา

11. ข้อใดไม่เป็นคำสมาสทุกคำ
ก. วีรบุรุษ ทุนทรัพย์ นาฎศิลป์                          ข. เอกชน ปาฐกถา วาตภัย
ค. ภาพยนตร์ บุตรทาน วิศวกรรม                     ง. โทรภัย ปิยมาหาราช มยุรฉัตร

12. ทุกคำในข้อใดไม่ออกเสียงควบกล้ำ
ก. ปลัด พฤทธิ์ นิทรา                                           ข. ปรอด  กลศ แทรก
ค. ปลาต ขรม พุทรา                                             ง. ปรอด ตรุษ อินทรีย์

13. เสียงคำควบกล้ำในข้อใดไม่ปรากฏ ในระบบเสียงภาษาไทย
ก. บรั่นดี                                                                ข. นิวเคลียส
ค. อิเควเตอร์                                                         ง. เพนกวิน

14. ข้อใดใช้คำเชื่อมไม่ถูกต้องเหมาะสม
ก. ถึงแม้เราจะพิถีพิถันในการล้างจานจนสะอาดเพียงใด ก็อาจมีแบคทีเรียหลงเหลืออยู่
ข. คนที่มีความเครียดมักจะปวดหัวบ่อยๆบางคนปวดหัวข้างเดียวหรือเรียกว่า ไมเกรน
ค. ถ้าใช้น้ำบาดาลมากเกินไปอาจเกิดปัญหาหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมดินทรุดและน้ำเค็มหมุน                                         
ง. การประกอบอาชีพสุจริต การรับผิดชอบต่อครอบครัว ตลอดจนการทำประโยชน์ต่อสังคม ว้วนเป็นคุณสมบัติที่น่ายกย่อง

15. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
ก.รถแล่นมาดีๆก็พลิกคว่ำ                 
ข. งูตัวจ้อยเกาะกิ่งไม้ที่ริมรั่ว
ค. แม่น้ำสายยาวไหลเซาะตลิ่ง                                         
ง. คุณตานัดหมายรำมวยจีนกับเพื่อนๆทุกวันเสาร์

16. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
ก. คนแก่ที่มีเงินไม่เคยขาดคนดูแล                   
ข. หลานสาววิ่งปร๋อไปหาคุณยายทันที่
ค. สุดาไปซื้อของที่ตลาดกับคุณยายทันที
ง. แมวขโมยกระโจนขึ้นหลังคาอย่างรวดเร็ว

17. ข้อใดเป็นประโยคความรวม
ก. เจ้าหมาน้อยไม่สบายร้องครางทั้งวัน                         
ข. หลานสาวตัวน้อยเดินไปโรงเรียนใกล้บ้าน
ค. คนไทยแทบทุกคนรู้จักนักชกเหรียญทองคนนั้น
ง. สมบัติดูหนังสืออย่างเอาเป็นเอาตายมาหลายเดือน

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 18-19

1. ประชากร คือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศ  2. เราต้องเสียประชากรจำนวนหนึ่งให้แก่ยาเสพติด 3. คนเหล่านี้ไม่มีเรี่ยวแรงทำงาน ทั้งยังก่ออาชญกรรมและแพร่โรคเอดส์ 4. คิดดูเถิดว่าประเทศจะประสบความวิบัติมากเท่าไร

18. ข้อความใดมีการละประธานของประโยค
ก. ตอนที่ 1                                                            ข. ตอนที่ 2
ค. ตอนที่ 3                                                            ง. ตอนที่ 4

19. ข้อความตอนใดเป็นประโยคความซ้อน
ก.ตอนที่ 1 และตอนที่ 2                                    ข. ตอนที่ 2 และตอนที่ 3   
ค. ตอนที่ 3 และตอนที่ 4                                    ง. ตอนที่ 4 และตอนที่ 1

20. คำในข้อใดมีโครสร้างพยางค์เหมือนคำว่า พรรณนา
ก. ชนนี                                                                  ข. ปรัชญา
ค. ทรรศนา                                                            ง. ดุษฎี

21. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความรวม
ก. อฝนจะตก เราก็รีบกลับบ้านทันที                                           
ข. คนไทยรักสงบแต่ เวลารบเราไม่ขลาด
ค. ทางการประกาศว่าแถวสีลมอากาศเป็นพิษ                                               
ง. ประชานไม่ใช้สะพานลอย ตำรวจจึงต้องตักเตือน

22. ข้อใดมีส่วนประกอบของประโยคเหมือนประโยคตัวอย่าง
“ หลานชายชอบอ่านหนังสือญี่ปุ่น ”
ก. ดำไปเที่ยวตามส่วนสาธารณะต่างๆ                                           
ข. คุณนายบ้านนี้ชอบซื้อผลไม้เป็นประจำ
ค. น้องกำลังตรวจบัญชีรับจ่ายของบริษัท                                       
ง. เทศบาลตำบลหัวหินเร่งปลูกต้นไม้ต้นใหญ่

23. ประโยคในข้อใดมีโครงสร้างต่างจากข้ออื่น
ก. คุณตาจะแจกตุ๊กตาและขนมเด็ก                                 
ข. สมปองขายเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เพื่อนบ้าน
ค. สมชายซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัทของสมทรง               
ง. คุณพ่อมอบเครื่องอิเล็กโทรแก่โรงเรียนสอนคนตาบอด

24. ข้อใดเป็นได้ทั้งกลุ่มคำและประโยค
ก. บริษัทจัดหางาน ถังใส่น้ำมัน                       
ข. บ่อบำบัดน้ำเสีย กรมส่งเสริมการเกษตร
ค. คนทำสวน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน                                         
ง. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานตรวจสอบบัญชี

25. สำนวนไทยคู่ใดมีความหมายเหมือนกัน
ก. ไม่รู้ทิศรู้ทาง ไม่รู้ร้อนรู้หนาว                                       
ข. ไม่รู้เหนือรู้ใต้ ไม่รู้อิโหน่อิเหน่
ค. ไม่เออออห่อหมก  ไม่อินังขังขอบ                                               
ง. ไม่ชอบมาพากล  ไม่เป็นโล้เป็นพาย

26. สำนวนในข้อใดมีน้ำเสียงต่างจากข้ออื่น
ก. ไม้หลักปักเลน                                 ข. กิ้งก่าได้ทอง
ค. วัวหายล้อมคอก                                               ง. น้ำซึมบ่อทราย

27. ข้อใดไม่แสดงความเชื่อถือเรื่องการเวียนไหว้ตายเกิด
ก. กรวดน้ำคว่ำขัน                                               ข.  เด็ดดอกไม่รวมต้น
ค. ต้นร้ายปลายดี                                                  ง. บุญมาวาสนาส่ง

28. ข้อใดแปลความหมายผิด
ก. ถุงพระบาท หมายถึง ถุงเท้า                                         
ข. ฉลองพระเนตร  หมายถึง แว่นตา
ค. ฉลองพระหัตถ์ หมายถึง ถุงมือ                                   
ง. ซับพระองค์ หมายถึง ผ้าเช็ดตัว

29. ข้อใดเขียนถูกทุกคำ
ก. ทุพภิกขภัย นิมิต สังวร                                   ข. อภิชาต ฉันญาติ เจียระไน
ค. จำนง ชมดชม้อย  นิวรณ์                                ง. พัศดี ประณีต กะทัดรัด

30. คำว่า กัน ในข้อใดเป็นคำสรรพนาม
ก. พี่ไม่ชอบให้เธอกันคิ้ว                                   
ข. กันดีหว่าแก
ค. คนบ้านนี้ชอบตีกัน                                       
ง. เด็กของเราถูกกันไม่ให้เข้าไป


1. ค                         2. ค                         3. ก                         4. ง                         5. ก
6. ข                         7. ข                         8. ค                         9. ง                         10. ก
11. ข                       12. ค                       13. ค                       14. ค                       15. ข
16. ง                       17. ค                       18.  ข                      19. ก                       20. ก
21. ง                       22. ข                       23. ง                       24. ค                       25. ข
26. ก                       27. ก                       28. ก                       29. ก   30. ค

ออฟไลน์ Administrator

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 948
 • Karma: +0/-0
 • ติวสอบ.คอม
  • ดูรายละเอียด
  • ข่าวเปิดสอบ แนวข้อสอบ ดอทคอม
1.       ข้อใดไม่มีเสียงสระประสม

ก. ศาสนาสอนสั่ง ประพฤติดี                           

ข. หนึ่งยุติธรรมไป่มี เลือกผู้ประโยชน์ สวัสดิ์ทั่ว แฮกัน

ค. ประพฤติเพื่อ                   

ง. สาบสิ่งควรรอบรู้ เคารพเรื้องเจริญคุณ

2.       ข้อใดมีเสียงพยัญชนะสะกดมากที่สุด

  1. จงรู้จักรักษาคุณค่าหญิง                               2.  อย่าทอกทิ้งทางงามทุกความหมาย

   3. แม้นราศีมีหมองต้องเสียดาย                      4. จะอับอายออกนามคนหยามเรา

ก. ข้อ 1                                                                   ข.  ข้อ 2

ค. ข้อ 3                                                                   ง.  ข้อ 4

3.       ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ไม่ครบเสียง

ก. เวลานี้เธออู่ไหนหนอ                                    ข. ยังจำได้สายลมแห่งความรัก

ค. น้ำค้างหยดแตะบนแก้มหญ้า                       ง.  ข้าเก็บดอกหญ้ามาทัดหู

4.       ข้อใดมีเสียงพยัญชนะสะกดน้อยที่สุด (นับทุกเสียง)

ก. ฉันชอบนั่งดูดาวพราวรังสี                           ข.  อันเป็นที่น่าชื่นชมอารมณ์ฉัน

ค. รัศมีแข่งแสงตะวัน                                         ง.  ในสวรรค์สงสัยว่าไม่มี

5.       ข้อใดไม่มีสระประสม

ก . พิเคราะห์น้ำสมคำบุราณกล่าว                    ข. หอมควันธูปเทียนตรลบอยู่อบอาย

ค.  ตาข่ายแก้ปักกรองเป็นกรวยห้อย                ง. บ้างกรอบปรายเบี้ยโปรยอยู่โกรยกราว

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 6-7

ทั้งนอกเมือง ในเมืองเนืองมา พร้อมกันยังหน้าศาลากลาง

6.       คำประพันธ์ข้างต้นมีสระเดี่ยวกี่เสียง (ไม่นับเสียงซ้ำ)

ก.  3 เสียง                                                              ข.  4  เสียง

ค. 5 เสียง                                                               ง.  6 เสียง

7.  คำประพันธ์ข้างต้นมีเสียงพยัญชนะกี่เสียง (ไม่นับเสียงซ้ำ)

ก. 4 เสียง                                                               ข.  5 เสียง

ค. 6 เสียง                                                               ง.  7 เสียง

8. ข้อใดมีพยางค์ต่างจากข้ออื่น

ก. ขึ้น                                                                     ข. คับ

ค. ซึ้ง                                                                      ง. นก

9. ข้อใดเป็นคำยืนทุกคำ

ก. จงกรม จงอาง  จรณะ                                     ข.  ดรุณ ตรุษ ตฤณ

ค. ทำเล ทำนาย ทำเนา                                        ง. ไต่คู้  ไต่ฝุ่น ไต่เพท

10. คำว่า (ทิ้ง ) ในข้อใดเป็นความหมายนัยตรงทุกคำ   

ก.ทิ้งจดหมาย ทิ้งท้าย ทิ้งไฟ                              ข. ทิ้งทาน ทิ้งกระจาย เททิ้ง

ค. ผ้าเนื้อทิ้ง ทิ้งทวน ทิ้งธุระ                             ง . ทิ้งเพื่อน ทิ้งขว้าง ทิ้งตา

11. ข้อใดไม่เป็นคำสมาสทุกคำ

ก. วีรบุรุษ ทุนทรัพย์ นาฎศิลป์                          ข. เอกชน ปาฐกถา วาตภัย

ค. ภาพยนตร์ บุตรทาน วิศวกรรม                     ง. โทรภัย ปิยมาหาราช มยุรฉัตร

12. ทุกคำในข้อใดไม่ออกเสียงควบกล้ำ

ก. ปลัด พฤทธิ์ นิทรา                                           ข. ปรอด  กลศ แทรก

ค. ปลาต ขรม พุทรา                                             ง. ปรอด ตรุษ อินทรีย์

13. เสียงคำควบกล้ำในข้อใดไม่ปรากฏ ในระบบเสียงภาษาไทย

ก. บรั่นดี                                                                ข. นิวเคลียส

ค. อิเควเตอร์                                                         ง. เพนกวิน

14. ข้อใดใช้คำเชื่อมไม่ถูกต้องเหมาะสม

ก. ถึงแม้เราจะพิถีพิถันในการล้างจานจนสะอาดเพียงใด ก็อาจมีแบคทีเรียหลงเหลืออยู่

ข. คนที่มีความเครียดมักจะปวดหัวบ่อยๆบางคนปวดหัวข้างเดียวหรือเรียกว่า ไมเกรน

ค. ถ้าใช้น้ำบาดาลมากเกินไปอาจเกิดปัญหาหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมดินทรุดและน้ำเค็มหมุน                                         

ง. การประกอบอาชีพสุจริต การรับผิดชอบต่อครอบครัว ตลอดจนการทำประโยชน์ต่อสังคม ว้วนเป็นคุณสมบัติที่น่ายกย่อง

15. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว

ก. รถแล่นมาดีๆก็พลิกคว่ำ                 

ข. งูตัวจ้อยเกาะกิ่งไม้ที่ริมรั่ว

ค. แม่น้ำสายยาวไหลเซาะตลิ่ง                                         

ง. คุณตานัดหมายรำมวยจีนกับเพื่อนๆทุกวันเสาร์

16. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน

ก. คนแก่ที่มีเงินไม่เคยขาดคนดูแล                   

ข. หลานสาววิ่งปร๋อไปหาคุณยายทันที่

ค. สุดาไปซื้อของที่ตลาดกับคุณยายทันที

ง. แมวขโมยกระโจนขึ้นหลังคาอย่างรวดเร็ว

17. ข้อใดเป็นประโยคความรวม

ก. เจ้าหมาน้อยไม่สบายร้องครางทั้งวัน                         

ข. หลานสาวตัวน้อยเดินไปโรงเรียนใกล้บ้าน

ค. คนไทยแทบทุกคนรู้จักนักชกเหรียญทองคนนั้น

ง. สมบัติดูหนังสืออย่างเอาเป็นเอาตายมาหลายเดือน

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 18-19

1. ประชากร คือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศ  2. เราต้องเสียประชากรจำนวนหนึ่งให้แก่ยาเสพติด 3. คนเหล่านี้ไม่มีเรี่ยวแรงทำงาน ทั้งยังก่ออาชญกรรมและแพร่โรคเอดส์ 4. คิดดูเถิดว่าประเทศจะประสบความวิบัติมากเท่าไร

18. ข้อความใดมีการละประธานของประโยค

ก. ตอนที่ 1                                                            ข. ตอนที่ 2

ค. ตอนที่ 3                                                            ง. ตอนที่ 4

19. ข้อความตอนใดเป็นประโยคความซ้อน

ก. ตอนที่ 1 และตอนที่ 2                                    ข. ตอนที่ 2 และตอนที่ 3   

ค. ตอนที่ 3 และตอนที่ 4                                    ง. ตอนที่ 4 และตอนที่ 1

20. คำในข้อใดมีโครสร้างพยางค์เหมือนคำว่า พรรณนา

ก. ชนนี                                                                  ข. ปรัชญา

ค. ทรรศนา                                                            ง. ดุษฎี

21. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความรวม

ก. พอฝนจะตก เราก็รีบกลับบ้านทันที                                           

ข. คนไทยรักสงบแต่ เวลารบเราไม่ขลาด

ค. ทางการประกาศว่าแถวสีลมอากาศเป็นพิษ                                               

ง. ประชานไม่ใช้สะพานลอย ตำรวจจึงต้องตักเตือน

22. ข้อใดมีส่วนประกอบของประโยคเหมือนประโยคตัวอย่าง

“ หลานชายชอบอ่านหนังสือญี่ปุ่น ”

ก. ดำไปเที่ยวตามส่วนสาธารณะต่างๆ                                           

ข. คุณนายบ้านนี้ชอบซื้อผลไม้เป็นประจำ

ค. น้องกำลังตรวจบัญชีรับจ่ายของบริษัท                                       

ง. เทศบาลตำบลหัวหินเร่งปลูกต้นไม้ต้นใหญ่

23. ประโยคในข้อใดมีโครงสร้างต่างจากข้ออื่น

ก. คุณตาจะแจกตุ๊กตาและขนมเด็ก                                 

ข. สมปองขายเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เพื่อนบ้าน

ค. สมชายซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัทของสมทรง               

ง. คุณพ่อมอบเครื่องอิเล็กโทรแก่โรงเรียนสอนคนตาบอด

24. ข้อใดเป็นได้ทั้งกลุ่มคำและประโยค

ก. บริษัทจัดหางาน ถังใส่น้ำมัน                       

ข. บ่อบำบัดน้ำเสีย กรมส่งเสริมการเกษตร

ค. คนทำสวน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน                                         

ง. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานตรวจสอบบัญชี

25. สำนวนไทยคู่ใดมีความหมายเหมือนกัน

ก. ไม่รู้ทิศรู้ทาง ไม่รู้ร้อนรู้หนาว                                       

ข. ไม่รู้เหนือรู้ใต้ ไม่รู้อิโหน่อิเหน่

ค. ไม่เออออห่อหมก  ไม่อินังขังขอบ                                               

ง. ไม่ชอบมาพากล  ไม่เป็นโล้เป็นพาย

26. สำนวนในข้อใดมีน้ำเสียงต่างจากข้ออื่น

ก. ไม้หลักปักเลน                                 ข. กิ้งก่าได้ทอง

ค. วัวหายล้อมคอก                                               ง. น้ำซึมบ่อทราย

27. ข้อใดไม่แสดงความเชื่อถือเรื่องการเวียนไหว้ตายเกิด

ก. กรวดน้ำคว่ำขัน                                               ข.  เด็ดดอกไม่รวมต้น

ค. ต้นร้ายปลายดี                                                  ง. บุญมาวาสนาส่ง

28. ข้อใดแปลความหมายผิด

ก. ถุงพระบาท หมายถึง ถุงเท้า                                         

ข. ฉลองพระเนตร  หมายถึง แว่นตา

ค. ฉลองพระหัตถ์ หมายถึง ถุงมือ                                   

ง. ซับพระองค์ หมายถึง ผ้าเช็ดตัว

29. ข้อใดเขียนถูกทุกคำ

ก. ทุพภิกขภัย นิมิต สังวร                                   ข. อภิชาต ฉันญาติ เจียระไน

ค. จำนง ชมดชม้อย  นิวรณ์                                ง. พัศดี ประณีต กะทัดรัด

30. คำว่า กัน ในข้อใดเป็นคำสรรพนาม

ก. พี่ไม่ชอบให้เธอกันคิ้ว                                   

ข. กันดีหว่าแก

ค. คนบ้านนี้ชอบตีกัน                                       

ง. เด็กของเราถูกกันไม่ให้เข้าไป

1. ค                         2. ค                         3. ก                         4. ง                         5. ก

6. ข                         7. ข                         8. ค                         9. ง                         10. ก

11. ข                       12. ค                       13. ค                       14. ค                       15. ข

16. ง                       17. ค                       18.  ข                      19. ก                       20. ก

21. ง                       22. ข                       23. ง                       24. ค                       25. ข

26. ก                       27. ก                       28. ก                       29. ก   30. ค