ติวสอบ.คอม ศูนย์รวมข้อสอบ แนวข้อสอบ งานราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจ

แนวข้อสอบ หนังสืออ่านสอบ คู่มือสอบ ติวสอบ หาข้อสอบ เก็งข้อสอบ ข้อสอบเก่า แจกข้อสอบ ข้อสอบล => ข่าวเปิดสอบงานราชการ รับสมัครสอบ อัพเดทล่าสุด => ข้อความที่เริ่มโดย: Administrator ที่ พฤศจิกายน 26, 2016, 01:21:00 AM

หัวข้อ: บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 10 อัตรา
เริ่มหัวข้อโดย: Administrator ที่ พฤศจิกายน 26, 2016, 01:21:00 AM
(http://i.imgur.com/wwKj6VR.png)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 10 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2559

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ในสังกัดสำนักงาน ไปรษณีย์เขต 9 เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 8 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
จำนวน 1 อัตรา
- รายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ

2. คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือคุณวุฒิปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา หรือสาขาวิชา วารสารศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา
- รายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ

3. คุณวุฒิปริญญาตรีสถาปัตย์ สาขาปัตยกรรมหลัก
จำนวน 1 อัตรา
- รายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ

4. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง โดยมีความรู้ความชำนาญทางเทคนิคการช่าง สามารถเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Auto Cad และสามารถคำนวณปริมาณวัสดุและแรงงานสำหรับงานก่อสร้าง รวมทั้งมีประสบการณ์ งานด้านก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
จำนวน 2 อัตรา
- รายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ
Advertisements

 
5. คุณวุฒิปริญาตรีนิเทศศาสตร์ ปริญญาตรีวารสารศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการโฆษณา หรือปริญญาตรีศิลปศาสตร์ ปริญญาตรีมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถโต้ตอบและใช้ภาษาในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
จำนวน 1 อัตรา
- รายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ

6. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
- รายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ

7. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
จำนวน 1 อัตรา
- รายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ

8. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ การกีฬา
จำนวน 1 อัตรา
- รายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ

9. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก สามารถเดินทางออกตรวจสอบหน่วยงาน/ที่ทำการ และฝ่ายต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ โดยจะไม่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพเฉพาะ
จำนวน 1 อัตรา
- รายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ชั้น 1 โซน B ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2559